Krzycka 89

[unitegallery krzycka_89]
Inwestycja:
Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami, garażem wbudowanym podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu,

Liczba mieszkań:
142
Garaż podziemny:
174 stanowiska
Kubatura (m³):
45 846
Powierzchnia użytkowa mieszkań (m²):
8 141,46
Powierzchnia użytkowa lokali usługowych (m²):
151,69
Adres:
Wrocław, ul. Krzycka 89
Okres realizacji:
styczeń 2015 – grudzień 2015
Inwestor:
PBO Dach Bud Sp. z o.o.

Swojczycka

[unitegallery swojczycka]
Inwestycja:
Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażami podziemnymi, biologiczną oczyszczalnią ścieków, infrastrukturą techniczną, przebudową zjazdu z drogi publicznej
Liczba mieszkań:
20
Garaż podziemny:
19 stanowisk
Kubatura (m³):
6235,0
Powierzchnia użytkowa mieszkań (m²):
1060,0
Adres:
Wrocław, ul. Swojczycka
Okres realizacji:
marzec 2015 – grudzień 2015
Inwestor:
Andrzej Krzywiński Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AK FUTURE” Andrzej Krzywiński tourist attractions