Kontakt

Nazwa firmy: TOM-Instal Robert Tomasik TOM-Instal Spółka z o.o.
Forma prowadzenia firmy: Jednoosobowa
działalność gospodarcza
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ewidencja wpisu Jednoosobowej DG: nr 21395 ewidencja prowadzona
przez Prezydenta Wrocławia
NIP: 8950020547 8952034105
REGON: 931000692 022481206
KRS: 0000523956
Adres siedziby firmy (biuro): 51-170 Wrocław, ul. Gimnazjalna 6
Adres bazy sprzętowo–magaz.: 51-426 Wrocław, ul. Chłopska 2g
Strona www: www.tom-instal.com
email: biuro@tom-instal.com
Tel. 713456947