SOR – WSS, Wrocław ul. Kamieńskiego

[unitegallery sor]
Inwestycja:
Wykonanie przebudowy i remontu estakady oraz części pomieszczeń budynku ,,C” Szpitala

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wroclawiu, ul.Kamieńskiego 73a
Okres realizacji:
wrzesień 2011 – maj 2012
Charakterystyka Inwestycji:

 1. Przedmiotem zamówienia było wykonanie zadania pn. Wykonanie przebudowy i remontu estakady oraz remontu części pomieszczeń budynku „C” Szpitala”zgodnie z dokumentacją projektową.

Zamawiający uzyskał pozwolenie na budowę – Decyzja nr 2792/2010 z dnia 21.12.2010 r.

 1. Przedmiot zamówienia obejmował 2 etapy.
 2. Zakres prac w ramach etapu 1:
  1. wyburzenie i przeprowadzenie robót rozbiórkowych istniejącej estakady,
  2. roboty ziemne, fundamentowe i konstrukcyjne,
  3. przebudowę estakady w tym wymiana nawierzchni,
  4. remont pomieszczeń w budynku „C” szpitala (niski i wysoki parter).
 1. Zakres prac w ramach etapu 2 obejmuje remont pomieszczeń w budynku „C” Szpitala (niski i wysoki parter)