Lotnicza

[unitegallery lotnicza]
Inwestycja:
Budynek mieszkalny (14-ście KONDYGNACJI) wielorodzinny z garażem wbudowanym, niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Lotniczej we Wrocławiu,

Liczba mieszkań: 177
Garaż podziemny: stanowiska
Kubatura (m³): 43 550
Powierzchnia użytkowa mieszkań (m²): 9 026,81
Adres: Wrocław, ul. Lotnicza działka nr 9/55, część działki nr 9/52, 9/53, 9/14, 9/30 AM-14, obręb Pilczyce, gm. Wrocław
Zakładany okres realizacji: marzec 2015 – grudzień 2015
Inwestor: PBO Dach Bud Sp. z o.o.