Lotnicza

[unitegallery lotnicza]
Inwestycja:
Budynek mieszkalny (14-ście KONDYGNACJI) wielorodzinny z garażem wbudowanym, niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Lotniczej we Wrocławiu,

Liczba mieszkań: 177
Garaż podziemny: stanowiska
Kubatura (m³): 43 550
Powierzchnia użytkowa mieszkań (m²): 9 026,81
Adres: Wrocław, ul. Lotnicza działka nr 9/55, część działki nr 9/52, 9/53, 9/14, 9/30 AM-14, obręb Pilczyce, gm. Wrocław
Zakładany okres realizacji: marzec 2015 – grudzień 2015
Inwestor: PBO Dach Bud Sp. z o.o.

Ogrody Zagłoby II etap

[unitegallery zagloby]
Inwestycja:
Ogrody Zagłoby, Wrocław ul. Onufrego Zagłoby
Zamawiający: Grupa Kapitałowa CRTI
Okres realizacji: czerwiec 2014 – styczeń 2015

Przedmiotem realizowanego przez nas zamówienia była budowa:
6 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej;
budowa niezbędnej infrastruktury podziemnej;
budowa chodników wraz zagospodarowaniem części frontowej budynków;
ukształtowanie terenu i zieleni.
Bilans powierzchni budynków:
powierzchnia użytkowa domów1 000 m2

Osiedle Grawerskie

[unitegallery osiedle_grawerskie]

Inwestycja:
49 domków (38 domków w zabudowie bliźniaczej i 11 domków jednorodzinnych) mieszkalnych z garażami wbudowanymi na poziomie parteru oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu.

Inwestor:
PBO Dach Bud, ul. Komandorska 53 H, Wrocław

Okres realizacji:
kwiecień 2014 – czerwiec 2015

Adres:
Wrocław, ul. Meliorancka, Grawerska, Geodezyjna, Rzemieślnicza

Charakterystyka inwestycji:
1. Przedmiotem realizowanego przez nas kontraktu była budowa w systemie Generalnego Wykonawstwa:

 • 49 domków (38 domków w zabudowie bliźniaczej i 11 domków jednorodzinnych);
 • budowa niezbędnej infrastruktury technicznej;
 • budowa dróg wewnętrznych;
 • ukształtowanie terenów zielonych w obrębie działek przyległych do budynków

2. Bilans powierzchni budynków:

 • powierzchnia użytkowa domów: 7 018,92 m²

Krzycka 89

[unitegallery krzycka_89]
Inwestycja:
Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami, garażem wbudowanym podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu,

Liczba mieszkań:
142
Garaż podziemny:
174 stanowiska
Kubatura (m³):
45 846
Powierzchnia użytkowa mieszkań (m²):
8 141,46
Powierzchnia użytkowa lokali usługowych (m²):
151,69
Adres:
Wrocław, ul. Krzycka 89
Okres realizacji:
styczeń 2015 – grudzień 2015
Inwestor:
PBO Dach Bud Sp. z o.o.

Swojczycka

[unitegallery swojczycka]
Inwestycja:
Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażami podziemnymi, biologiczną oczyszczalnią ścieków, infrastrukturą techniczną, przebudową zjazdu z drogi publicznej
Liczba mieszkań:
20
Garaż podziemny:
19 stanowisk
Kubatura (m³):
6235,0
Powierzchnia użytkowa mieszkań (m²):
1060,0
Adres:
Wrocław, ul. Swojczycka
Okres realizacji:
marzec 2015 – grudzień 2015
Inwestor:
Andrzej Krzywiński Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AK FUTURE” Andrzej Krzywiński tourist attractions

Osiedle Królewiecka

[unitegallery osiedle_krolewiecka]
Inwestycja:
Osiedle Królewiecka, ul. Królewiecka 31-121, Wrocław

Zamawiający:
PBO Dach Bud, ul. Komandorska 53 H, Wrocław
Okres realizacji:
marzec 2011 – styczeń 2012
Charakterystyka Inwestycji:

 1. Sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej.
 2. Sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej.
 3. Przyłącza wody do poszczególnych budynków wraz z zasuwami i zworami antyskażeniowymi, zaworami kulowymi oraz licznikami poboru wody.
 4. Budowa dróg i parkingów.
 5. Budowa chodników, nawierzchnia z kostki betonowej: 4 411,49 m2.
 6. Budowa placów żwirowych.
 7. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
 8. Wykonanie terenów zielonych: 15 169,00 m2.

SOR – WSS, Wrocław ul. Kamieńskiego

[unitegallery sor]
Inwestycja:
Wykonanie przebudowy i remontu estakady oraz części pomieszczeń budynku ,,C” Szpitala

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wroclawiu, ul.Kamieńskiego 73a
Okres realizacji:
wrzesień 2011 – maj 2012
Charakterystyka Inwestycji:

 1. Przedmiotem zamówienia było wykonanie zadania pn. Wykonanie przebudowy i remontu estakady oraz remontu części pomieszczeń budynku „C” Szpitala”zgodnie z dokumentacją projektową.

Zamawiający uzyskał pozwolenie na budowę – Decyzja nr 2792/2010 z dnia 21.12.2010 r.

 1. Przedmiot zamówienia obejmował 2 etapy.
 2. Zakres prac w ramach etapu 1:
  1. wyburzenie i przeprowadzenie robót rozbiórkowych istniejącej estakady,
  2. roboty ziemne, fundamentowe i konstrukcyjne,
  3. przebudowę estakady w tym wymiana nawierzchni,
  4. remont pomieszczeń w budynku „C” szpitala (niski i wysoki parter).
 1. Zakres prac w ramach etapu 2 obejmuje remont pomieszczeń w budynku „C” Szpitala (niski i wysoki parter)

Kościuszki II

[unitegallery kosciuszki_ii]
Inwestycja:
Kościuszki II etap: Zespół budynków mieszkalno-usługowych z garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą zewnętrzną we Wrocławiu przy ul. Dąbrowskiego.

Zamawiający:
PBO Dach Bud, ul. Komandorska 53 H, Wrocław
Okres realizacji:
marzec 2013 – styczeń 2014
Charakterystyka Inwestycji:

1. Przedmiotem realizowanego przez nas zamówienia była budowa:

 • zespołu budynków mieszkalno-usługowych z garażem podziemnym;
 • budowa niezbędnej infrastruktury podziemnej;
 • budowa dróg wewnętrznych, chodników oraz miejsc postojowych terenowych;
 • ukształtowanie terenu i zieleni.

2. Bilans powierzchni budynków:

 • powierzchnia użytkowa mieszkań 7 862,68 m2
 • kubatura 69 790 m³
 • liczba mieszkań i lokali usługowych: 188

Przyjaźni

[unitegallery przyjazni]
Inwestycja:
Przyjaźni: Trzy budynki mieszkalno-usługowe z garażem na poziomie parteru wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną we Wrocławiu przy ul. Przyjaźni 101-103, na działkach nr 46/2, 46/3, 43/9, AM-8, Obręb Krzyki

Zamawiający:
PBO Dach Bud, ul. Komandorska 53 H, Wrocław
Okres realizacji:
październik 2013 – październik 2014
Charakterystyka Inwestycji:

1. Przedmiotem realizowanego przez nas zamówienia było:

 • rozbiórka obiektu budowlanego schronu;
 • budowa trzech budynków mieszkalno-usługowych z garażami na poziomie parteru;
 • budowa niezbędnej infrastruktury podziemnej;
 • budowa dróg wewnętrznych, chodników oraz miejsc postojowych terenowych;
 • ukształtowanie terenu i zieleni.

2. Bilans powierzchni budynków:

 • powierzchnia użytkowa mieszkań 10 227,2 m2
 • kubatura 67 415 m³
 • liczba mieszkań i lokali usługowych: 190